Visit our events page for all #Largo18 events

The #Ecoamgueddfa and local partners have collaborated to develop a varied programme of activities to celebrate The Year of the Sea 2018 in Pen Llŷn

What is an Ecomuseum?

Ecomuseums originated in France in the 1970’s. There are presently 300 operating ecomuseums in the word, with 200 in Europe.

Learn more...

Join us!

Share your photos, stories, or events that refer to Pen Llŷn's cultural heritage with us! How? It's easy, just add the hashtag #Ecoamgueddfa to your tweet, post or blog!

Follow our social media channels

Events

The #Ecoamgueddfa and local partners have collaborated to develop a varied programme of activities to celebrate The Year of the Sea 2018 in Pen Llŷn

Discover more...
 

#Ecoamgueddfa’s Facebook Feed

Gwanwyn ar ei ffordd!

Spring is on it’s way!*Bilingual post, please scroll down for English*

Arwydd bod gwanwyn rownd y gornel... mae'r eirlysiau wedi troi llawr y coetir yn wyn ym Mhlas yn Rhiw. Am sioe! 💚

Mae'r planhigion cain ond gwydn hyn yn bwysig am ddarparu ffynhonnell neithdar cynnar i wenyn.

Yn draddodiadol rydym wedi croesawu ymwelwyr i weld yr arddangosfa hardd, yn anffodus oherwydd y cyfyngiadau nid yw hynny'n bosibl eleni, felly dyma ychydig o luniau fel bod pawb yn cael cip olwg. Edrychwn ymlaen at allu croesawu pawb yn ôl at Blas yn Rhiw pan fydd yn saff i ni wneud.

Wedi ein hysbrydoli gan y Lili Wen Fach byddwn yn dathlu blodyn gwahanol yn Eryri a Llŷn bob mis.
---------------
A welcome sign that spring is just around the corner…snowdrops have turned the woodland floor white at Plas yn Rhiw. 💚

These delicate yet hardy plants provide an early nectar source for bees.

Traditionally we’ve welcomed visitors to see the beautiful display, sadly due to restrictions that’s not possible this year, so here are some photos to brighten up your day. We're looking forward to being able to welcome visitors at Plas yn Rhiw when it's safe to do so.

Inspired by the Lili Wen Fen we’ll be celebrating a different flower from Eryri a Llŷn each month. ... See MoreSee Less

2 days ago  ·  

View on Facebook

Byddwch yn ofalus os ydych yn cerdded ar hyd darnau o’r Llwybr Arfordir dros y penwythnos

Be extra careful on the path on your local walks this weekend.Please be extra careful on the path on your local walks this weekend!

Parts of the path in Gwynedd that are now closed due to the torrential rain brought by the recent storm Christophe. Places affected are Porthdinllaen, Aberdaron, Porth Ysgo and Morfa Mawr.

👉🏾 Check our website for more details: orlo.uk/6EQZD

+++++++++

Byddwch yn ofalus iawn ar y llwybr ar eich teithiau cerdded lleol y penwythnos hwn os gwelwch yn dda!

Rhannau o'r llwybr yng Ngwynedd sydd bellach ar gau oherwydd y glaw toreithiog a ddygwyd gan y storm ddiweddar Christophe. Y lleoedd yr effeithir arnynt yw Porthdinllaen, Aberdaron, Porth Ysgo a Morfa Mawr.
👉🏾 Edrychwch ar ein gwefan am fanylion:http://orlo.uk/JCGfd

#walescoastpath #llwybrarfordircymru #StaySafe #DiogeluCymru ... See MoreSee Less

3 days ago  ·  

View on Facebook

#Ecoamgueddfa’s Twitter Feed