Welcome to the #Ecoamgueddfa - Wales' first Ecomuseum

The museum without walls, celebrating Pen Llŷn's cultural heritage

What is an Ecomuseum?

Ecomuseums originated in France in the 1970’s. There are presently 300 operating ecomuseums in the word, with 200 in Europe.

Learn more...

Join us!

Share your photos, stories, or events that refer to Pen Llŷn's cultural heritage with us! How? It's easy, just add the hashtag #Ecoamgueddfa to your tweet, post or blog!

Follow our social media channels

Events

The #Ecoamgueddfa sites offer plenty of activities for the whole family! Come and enjoy unique experiences of Pen Llŷn with the #Ecoamgueddfa

Discover more...
 

#Ecoamgueddfa’s Facebook Feed

Mi fydd ffilm ddogfen newydd Dewi Alun Hughes, 'Gwylan' yn cael ei arddangos am y tro cyntaf yn Ysgol Crud y Werin, Aberdaron am 7yh nos Iau yma, Ebrill 27ain. Mae'r ffilm yn olrain hanes 'Gwylan', un o gychod Aberdaron sydd wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar gan grefftwyr lleol wedi iddi gael ei gadael ar draeth Porth Cychod yn Nhudweilog am 18 mlynedd.

Pris mynediad £2, am ddim i blant.

Dewi Alun Hughes' new documentary 'Gwylan' will be shown in Ysgol Crud y Werin at 7pm this Thursday, April 27th. 'Gwylan' is about an Aberdaron clincker boat that's been recently renovated by local craftsmen after being left on Porth Cychod beach in Tudweiliog for 18 years. The film will be shown in Welsh.

Entry fee - £2, free for children.

Pen Llŷn a'r Sarnau Gwesty Ty Newydd The Ship Hotel, Aberdaron YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn Becws Islyn Pen Llŷn We Love Llŷn Cyngor Gwynedd Council

www.youtube.com/watch?v=wa_6YCVnb2c&t=50s ... See MoreSee Less

11 hours ago  ·  

View on Facebook

Ecoamgueddfa shared Pen Llŷn a'r Sarnau's post. ... See MoreSee Less

Diolch o galon i'r gwirfoddolwyr am wneud arolwg sbwriel, ac i lanhau ychydig ar y traeth yng Ngrhicieth ddoe! Diwrnod gwych. Diolch hefyd i Dylan's am y baned a'r gacen, ffeind iawn.

Thanks to all ...

12 hours ago  ·  

View on Facebook

#Ecoamgueddfa’s Twitter Feed